Čo by ste mali vedieť skôr, než budete kupovať odvlhčovač?

Primárny účel odvlhčovačov je jasný už z ich názvu. Čo ale nie je celom zrejme sú parametre a vlastnosti, na ktoré prihliadať pri ich výbere. Inšpirujte sa týmto stručným návodom a buďte pripravení už pred tým, než vojdete do obchodu či kliknete na web eshopu.

Čo by ste mali vedieť skôr, než budete kupovať odvlhčovač?
Čo by ste mali vedieť skôr, než budete kupovať odvlhčovač?

Aká je ideálna vlhkosť a čo sa v miestnosti deje, ak presiahne hranice
Ideálna vlhkosť vzduchu v domácnosti sa pohybuje na hranici 45 – 60%. Často sa ju však nedarí dodržiavať, najmä počas vykurovacej sezóny, kedy spravidla klesá a prejavuje sa suchým vzduchom. Opačným problémom býva príliš vlhký vzduch, ktorý má za následok vznik plesní na stenách interiéru. A práve to je moment, kedy je vhodné využiť odvlhčovače.

Typy odvlhčovačov
Značiek je mnoho, no v ponuke eshopov môžete nájsť v zásade len dva rôzne typy odlhčovačov. Adsorbčné pracujú na princípe pohlcovania vlhkosti adsorbentom a dokážu fungovať aj pri teplote nižšej ako je štandardná izbová. Ďalším typom sú kompresorové odvlhčovače, ktoré fungujú na princípe ochladzovania a spätného ohrievania vzduchu, vďaka čomu sa vlhkosť kondenzuje a ostáva v prístroji. Najlepšie pracujú pri vlhkosti vyššej ako 60% a teplote, ktorá je aspoň na hranici bežnej izbovej teploty.

Vzduchový výkon
Tento parameter u odvlhčovačov hovorí koľko vzduchu je prístroj schopný prečerpať za jednotku času. Keďže sa vo väčšine prípadov jedná o domáce prenosné odvlhčovače, počíta sa s ich používaním v jednej miestnosti. V miestnostiach, kde plánujete spotrebič používať, by mal byť odvlhčovač schopný v priebehu jednej hodiny prečerpať vzduch 2krát. To, či máte v košíku správny odvlhčovač, si môžete ľahko vypočítať podľa nasledovného vzorca: vynásobte plochu podlahy v m2 výškou stropu v metroch a to celé ešte krát 2. Výsledkom bude vzduchový výkon v m3/h.

Text a foto: PR