Ohľaduplný k životnému prostrediu a vašim potrebám – septik

Bývanie na vidieku je dnes vyhľadávaným komfortom, ktorý si ale môže dovoliť len zopár vyvolených. Ak k nim patríte aj vy, alebo ste zdedili rodinný dom, ktorý využívate na rekreačné alebo bežné účely bývania, určite vás bude zaujímať, ako zriadiť v tejto možno menej dostupnej lokalite kanalizáciu, bez ktorej sa o pohodlnom bývaní asi moc hovoriť nedá. Ideálnym a najlepším riešením je septik.

Ohľaduplný k životnému prostrediu a vašim potrebám - septik (Foto: dobrezumpy.sk)
Ohľaduplný k životnému prostrediu a vašim potrebám – septik (Foto: dobrezumpy.sk)

Bezproblémová prevádzka

Súčasné septiky sú dokonalými prvkami integrovaného autonómneho (individuálneho) systému domácich odpadových vôd určených na ich zber, usadzovanie a čistenie. Akumulácia a usadzovanie sa vyskytuje väčšinou v hermetickej nádobe alebo nádrží, ktorá má svoj špecifický spôsob filtrácie alebo aj nie, záleží od toho, aký typ si vyberiete.

Môže vás zachrániť

Dôležité je, že vám tento spôsob zaistenia odpadových vôd umožňuje slobodne fungovať, pretože právne predpisy zakazujú vypúšťanie akýchkoľvek odpadových vôd do pôdy, aj keď je to všetko v rámci vášho súkromného pozemku.

Tento systém zahŕňa čistenie a ventiláciu v úrovni poklopu, aby sa zabránilo vzniku charakteristických pachov. Sedimentačné nádrže sú periodicky čistené zo sedimentov pomocou čistiaceho stroja, alebo prechádzaním vody jednotlivými komorami. Všetko závisí od toho, akú veľkú žumpu na svoj konkrétny pozemok potrebujete. Nezabudnite, že by mala byť správne umiestnená v určitej vzdialenosti od susedného pozemku, od samotnej stavby alebo vodného toku, ktorý sa v okolí nachádza, či samotnej studne, ktorá je dôležitým zdrojom pitnej vody.

Septik môžete využiť aj na rôzne iné účely, najčastejšie sa okrem toho pôvodného využíva aj ako univerzálna nádrž na dažďovú vodu, s ktorou sa v súčasnosti šetriť naozaj oplatí, pretože tepla a sucha je čoraz viac. Ideálna je na polievanie záhrady a zaistenie iných potrieb zavlažovania.

Septik je dnes neoceniteľnou súčasťou nejedného rodinného domu, ktorý je ohľaduplný a šetrný nielen k životnému prostrediu, ale aj vám samotným. Pre nedostupné lokality je to tá najlepšia možnosť zaistenia odpadových vôd, o ktoré sa tak nemusíte vôbec starať. Stačí sa len presvedčiť.

Text: PR