Ako sa zbaviť eternitovej krytiny v súlade so zákonom

Eternitové krytiny sú staré azbestocementové krytiny, ktoré dodnes nájdeme na strechách rodinných domov a chát. Azbestocement je pritom zdraviu škodlivý a výmena tejto krytiny za novú je zároveň krokom k zdravšiemu bývaniu. V článku poradíme, ako sa jej zbaviť pritom neporušiť zákon, pretože sa jedná o odpad, pri ktorom je narábanie a likvidácia regulovaná zákonom.

Ako sa zbaviť eternitovej krytiny v súlade so zákonom
Ako sa zbaviť eternitovej krytiny v súlade so zákonom

Zdraviu škodlivé

Azbestocementové krytiny boli v minulosti ľahko dostupnými a cenovo výhodnými, svojho času sa vyrábali aj na Slovensku, ešte v bývalom Československu v Nitre. Jedná sa o ľahkú strešnú krytinu, tá sa nahradzuje v dnešnej dobe najčastejšie plechovou strechou. Tá patrí rovnako medzi ľahké strešné krytiny. Jedná sa o cenovo dostupnú voľbu novej strechy. Skôr ako príde na rad nová plechová alebo iná strecha, treba demontovať starú, to pri eternitovej krytine nie je tak samozrejmé a jednoduché.

Pri eternitovej krytine sa jedná o odpad, pri ktorom je narábanie a likvidácia regulovaná zákonom. Tieto eternitové krytiny obsahujú karcinogénne mikrovlákna azbestu, ktoré sú zdraviu škodlivé. Práve pri rozpadaní, lámaní a neopatrnom narábaní sa môžu tieto karcinogénne mikrovlákna azbestu poľahky uvoľňovať do ovzdušia.

Legislatíva a sankcie

V našej legislatíve upravuje nakladanie s azbestocementovými krytinami Zákon č. 409/2006 (Zákon o odpadoch). Tento odpad sa označuje ako nebezpečný a majiteľ je povinný zabezpečiť jeho zneškodnenie alebo zhodnotenie. V prípade nedodržania zákona hrozia sankcie. Pre podnikateľa alebo právnické osoby je možné udeliť pokutu od 1 660€ do 33 200€. Fyzická osoba, občan, čo s týmto odpadom nakladá svojpomocne a uloží tento odpad napríklad na čiernej skládke, môže byť uložená pokuta do 664€. Okrem toho by bol následne tento odpad odstránený, pričom tieto náklady by šli znovu na tohto občana.

Demontáž v súlade so zákonom

Akékoľvek narábanie z azbestom alebo materiálom, ktorý tento azbest na stavbách obsahuje, je možné len na základe oprávnenia, ktoré bolo vydané Úradom verejného zdravotníctva SR Bratislava podľa Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. ochrane, rozvoji a podpore verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odprúčame sa preto vyhnúť svojpomocným opravám a už ani z ďaleka jeho odstranením. V praxi sa často poškodený eternit opravuje lepenkou alebo inou krytinou, ako sme už písali vyššie, práca s ňou bez príslušného povolenia je legislatívne zakázaná a sankcionovaná. V súčasnosti máte široké možnosti pri oslovení profesionálnych firiem, ktoré vedie v súlade so zákonom zabezpečiť demontáž a následne zlikvidovanie tohto nebezpečného odpadu a to v súlade so zákonom.

Foto: ilustračné (flickr.com)