Aké sú rozdiely medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti?

Klienti poisťovní predpokladajú, že v poistení nehnuteľnosti majú kryté aj veci v domácnosti, prípadne si zamieňajú tieto pojmy. Vo všetkých poisťovniach sa tieto poistenia poisťujú zvlášť i keď sú na tej istej poistnej zmluve, a preto sa treba pýtať pri uzatváraní poistenia, čo všetko máte kryté vo vašej poistnej zmluve.

Aké sú rozdiely medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti?
Aké sú rozdiely medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti?

V prvom rade je dôležité vedieť, čo spadá do poistenia nehnuteľnosti a čo do poistenia domácnosti.

Poistenie nehnuteľnosti zahrňuje samotnú budovu, čo môže byť dom, byt v bytovom dome, či chatu a všetky pevné súčasti tejto stavby, ako sú okná, dvere, podlahy, sanita, všetky rozvody – vodovodné, tepelné, elektrické, ale aj vstavaný nábytok či presklené balkóny.

V poistení domácnosti máte kryté hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú vo vašom domove. Pre jednoduchšie vysvetlenie, predstavte si, že svoj dom alebo byt otočíte hore nohami a všetky veci, ktoré z neho vypadnú sú predmetom poistenia domácnosti – teda nábytok, televízor, spotrebiče, elektronika, osobné veci, mobily, oblečenie, športové vybavenie, peniaze, ceniny a mnoho iných vecí, ktoré máte doma.

Dôležité je nastaviť si správne poistnú sumu

Najčastejšou chybou je nastavanie príliš nízkej poistnej sumy, ktorá reálne nezodpovedá hodnote vašej nehnuteľnosti alebo hodnote všetkých vecí v domácnosti, čo v prípade poistnej udalosti môže spôsobiť nevyplatenie poistného plnenia v plnej výške. Poistné limity v poistení domácnosti sú väčšinou určené percentom z poistnej sumy. To znamená, ak máte poistnú sumu napr. 10 000 euro a poistný limit na elektroniku je 20 % z poistnej sumy, poistné plnenie dostanete maximálne vo výške 2 000 euro, aj ak máte škodu vyššiu ako táto suma. Ako pomôcka vám pomôže, ak si na papier napíšete všetky veci, ktoré sa nachádzajú v domácnosti a priradíte im sumu, za ktorú ste ich kúpili, takto si vypočítate aspoň približnú sumu, na ktorú by mala byť poistená vaša domácnosť.

Nezabudnite na poistenie zodpovednosti

Pri poistení bývania určite myslite na škody, ktoré môžete spôsobiť iným. Stačí si uzavrieť poistenie zodpovednosti za škody a poisťovňa ochráni dobré susedské vzťahy tým, že vyrieši za vás prípadné vytopenie bytov pod vami alebo poškodenia pri rekonštrukčných prácach či škody pri rekreačnom športe, ako aj nechtiac poškodený tovar v obchode.

Výhodný balíček poistenia bývania

Poistenie, ktoré chráni celý váš majetok – teda nehnuteľnosť aj jej vybavenie, je spravidla najvýhodnejšie. Nielen preto, že máte všetko poistené od základov až po chladničku, ale aj pre ušetrené peniaze. Práve ČSOB Poisťovňa vyrieši vaše poistenie bývania komplexne, naviac pri variante Extra získavate nulovú spoluúčasť.

ČSOB Asistent v mobile

Ak sa vám prihodí nejaká škoda na bývaní či aute, s aplikáciou ČSOB Asistent ju nahlásite jednoducho, rýchlo kedykoľvek a kdekoľvek. Zároveň aj pomôže zorientovať sa, čo robiť v prípade poistnej udalosti.

Text a foto: PR